DE VERENIGING....

 

Vroeger was het mennen met paarden alledaags en heel gewoon.

Dit gebeurde bijna uitsluitend met als doel, het voortbewegen van een trekschuit, werktuig, machine of een wagen.
Vanaf de 50 er jaren deden de stationaire motor en de tractor in snel tempo hun intrede, met als gevolg, dat het aantal paarden in het zelfde snelle tempo verminderde.

Midden jaren 80 maakten verscheidene paarden liefhebbers zich zorgen, dat behalve een groep paarden en pony’s onder het zadel voor de spring en dressuur sport, binnen afzienbare tijd het aangespannen paard, misschien in ons land overbodig zou zijn en als gevolg daarvan wel eens geheel zou kunnen verdwijnen.

Enkele liefhebbers van het mennen in de regio Balkbrug namen daarom het initiatief, om een vereniging op te richten, om dit te voorkomen.

Op 11 mei 1987  werd menvereniging "De Reestlandkoetsiers", als één van de eersten in noord Nederland, opgericht.

Omdat de eerste lessen plaatsvonden in een weiland aan de oevers van de Reest, dit is het grens riviertje tussen Overijssel en Drenthe, kreeg de vereniging de toepasselijke naam De Reestlandkoetsiers.

De vereniging heeft ten doel; het in verenigingsverband beoefenen of doen beoefenen van paarden- en ponysport in het algemeen en in het bijzonder de mensport en voorts het bevorderen van de belangstelling voor paarden, tuigen, rijtuigen en menkunst, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

In de praktijk betekent dit, dat in het winter seizoen, van eind september tot eind april, op vrijdagavond, dit is vanaf de oprichting de avond van de menvereniging, lessen worden gegeven. Deze lessen zijn ook voor niet leden als toeschouwer vanaf de bakrand of vanuit de kantine te volgen. Voor mensport en paarden liefhebbers zeker de moeite waard.

Daarnaast wordt af en toe een menclinic of een longeerles gegeven door een ervaren menner. Ook een onderlinge dressuur en /of vaardigheid wedstrijd staan op het programma.

In de maanden maart, juli en november worden er in-en outdoor dressuur-en vaardigheidswedstijden gehouden.

In de zomermaanden worden met enige regelmaat in verenigingsverband recreatieve buitenritten gehouden in de naaste omgeving of de regio.

Ook worden er diverse andere niet paard gerelateerde evenementen georganiseerd voor de leden en vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld een BBQ en een fietstocht.

Belangrijkste is dat de gezelligheid voorop staat.

De Reestlandkoetsiers hebben als thuisbasis de manege Diamanthal aan de Hoogeveenseweg te Balkbrug.  Dit manegecomplex is eigendom van de Stichting Paardensport Avereest, kortweg SPA. De stichting is een samenwerkingsverband van een viertal verenigingen;  de landelijke rijvereniging avereerst e.0., ponyclub avereest, friezengroep Nemo's Bern en onze vereniging De Reestlandkoetsiers.

Deze vier verenigingen zijn elk vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van de SPA ( Stichting Paardensport Avereest)  en tevens middels de stichting eigenaar van de manege.

 

VEILIGHEID STAAT VOOROP